Apartament a San Pablo

Sistema minimalista totalment integrat. Carril ocult sota el paviment, manetes integrades en la paret, automatització aparellada amb la domòtica de l’habitatge. Motor no visible, instal·lat a l’interior del cèrcol del marc. Moviment silenciós.

972 23 24 04