Casa unifamiliar a Girona

· Finestres d’alumini amb ruptura de pont tèrmic
· Balconeres enlairables
· Elements de serralleria
· Gelosia de grans dimensions d’inoxidable i alumini basculant per fer de reixa i pèrgola

972 23 24 04