Casa unifamiliar a Llabià

· Desenvolupament i disseny de tancaments
· Conjunt arreplegable de zenc amb juntes d’estanqueïtat
· Recobriment amb zenc d’ampits i dentells
· Elements de serralleria

972 23 24 04