Centre Cívic Vilablareix

· Fusteria d’alumini amb ruptura de pont tèrmic
· Vidrieres de gran format
· Screens
· Escala de cargol metàl·lica de disseny autoportant
· Portals de ferro
· Baranes i passeres metàl·liques amb vidre
· Elements de serralleria

972 23 24 04