Centre de salut Girona

· Portes Securit «tot vidre» corredisses i practicables de vidre
· Separadors d’inoxidable i vidre
· Elements de decoració
· Finestres d’alumini

972 23 24 04