Clínica dental a Girona

· Entrada d’inoxidable i vidre
· Baranes de vidre
· Portes Securit «tot vidre»
· Separadors de vidre
· Porta automàtica corredissa
· Mampares divisòries
· Finestres de PVC

972 23 24 04