Edifici PCiT UdG a Girona

· Vidrieres i fusteria d’alumini
· Portes d’acer
· Gelosies verticals realitzades amb perfils el·líptics tipus «ala d’avió» verticals
· Escales metàl·liques
· Baranes
· Tancaments i divisions interiors
· Elements de serralleria

972 23 24 04