Fundació Ramon Noguera

· Tancament perimetral de corten
· Portal de vianants
· Revestiment de façana d’alumini
· Porta d’entrada
· Obertures d’alumini
· Elements de protecció solar
· Escales interiors

972 23 24 04