Fundació Ramon Noguera

Cabratosa ha realitzat:

  • Tancament perimetral de corten
  • Portal de vianants
  • Revestiment de façana d’alumini
  • Porta d’entrada
  • Obertures d’alumini
  • Elements de protecció solar
  • Escales interiors

 

Hem aportat:

  • Seguretat i protecció
  • Aïllament acústic
  • Eficiència energètica