Residència a Girona

Cabratosa ha realitzat:

  • Balconeres d’alumini enlairables
  • Tancaments fixos vidrats
  • Armaris i baranes d’escala
  • Porta d’entrada persones
  • Porta basculant
  • Tancament perimetral habitatge

 

Hem aportat:

  • Seguretat i protecció
  • Aïllament acústic