Apartament a San Pablo

Cabratosa ha realitzat:

  • Sistema minimalista totalment integrat
  • Carril ocult sota el paviment
  • Manetes integrades en la paret
  • Automatització aparellada amb la domòtica de l’habitatge
  • Motor no visible, instal·lat a l’interior del cèrcol del marc